Som joves socialistes compromesos amb la ciutat i amb el projecte socialista que encapçala Antonio Balmón. Entenem que, en un context de greu crisi econòmica, democràtica i nacional, els més afectats són les classes treballadores de ciutats com Cornellà. L’objectiu central del projecte socialista a Cornellà és evitar com sigui una fractura social i la propagació de la misèria al nostre municipi. La Botiga Solidària, els Plans d’Ocupació Municipal o l’Oficina de Mediació Hipotecària són alguns exemples del que implica tenir un govern socialista a l’Ajuntament de Cornellà.